De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

Helemaal openstaan voor de gave van het leven

Mediteren betekent niet dat we ons leven of onze verantwoordelijkheden de rug toekeren. Integendeel, in de meditatie proberen we helemaal open te staan voor de gave van het leven dat ons geschonken is. Het is niets minder dan de gaven van het eeuwig leven en we worden uitgenodigd om er nu al voor open te staan. We moeten verantwoordelijke mensen zijn, mensen die antwoord geven, en wel op de gave van eeuwig  leven. Jezus leert ons dat eeuwig leven betekent dat we onze hemelse Vader kennen. In meditatie keren we ons af van alles wat voorbijgaat en richten we ons op wat eeuwig is.
John Main