Kalender


OPEN CONTEMPLATIEF HUIS

04-LOGO OCH def

 

 

Het team van Open Contemplatief huis wnst je een za

 

AANBOD 2023 – 2024
 

cirkel

Ons Open Contemplatief Huis staat open voor alle mensen
die op zoek zijn naar authentieke christelijke spiritualiteit
en een hedendaagse geloofsbeleving.
U bent hartelijk welkom op onze initiatieven!

Raadpleeg onze website voor kalender en alle info: www.opencontemplatiefhuis.be

Pr. Dirk Masschelein - 059 70 90 90 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hubert Debeuckelaere – 059 70 37 97 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Trees Cooman – 059 70 52 94 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

 

 

LOGO groot2

04-LOGO OCH def

 

LEERHUIS VOOR CHRISTELIJKE MEDITATIE

(aangesloten bij de Wereldgemeenschap van Christelijke Meditatie)

 

JAARTHEMA 2023-2024


Meditatie met inleidend onderricht.
Inspiratie voor dit onderricht wordt, in dit werkjaar 2023-2024, geput in het werk van John Main, osb en Laurence Freeman, osb. We verkennen dit jaar ook Morton KELSEY, The Other Side of Silence. Meditation for the Twenty-First Century, Paulist Press, New York-Mahwah N.J., 1997.

“De natuur is stil omdat zij niet pretendeert anders te zijn dan zij is, en ze probeert al evenmin te communiceren. (…) Als we eenvoudig onszelf zijn, zijn we stil. Meditatie is het pad van de stilte, omdat het ons aanzet tot de aanvaarding en, de verering van onze eigen aard. We spelen geen komedie, we poseren noch communiceren. Als we tot deze stilte komen, ontdekken we dat we het menszijn delen met iedere persoon op deze planeet.”
(Laurence FREEMAN, Sprekende stilte. Over christelijke meditatie, uitgave wccm, De Klinge)
Wanneer:  iedere eerste en derde dinsdag van iedere maand 19.30 tot 20.30 uur.
Waar: Kerk  Onze-Lieve-Vrouw Koningin Oostende (ingang Lijsterbeslaan)
Het onderricht van de samenkomsten kan telkens ook digitaal ontvangen worden en via een videofilmpje.
Info en inschrijving voor digitaal onderricht en video: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dinsdag 21 november 2023     
Beschikbaar zijn voor de kracht van God.
De trouwe nederigheid en de nederige trouw is de weg van de meditatie. Telkens wanneer we neerzitten om te mediteren, laten we nederig alles achter en maken we onszelf zo beschikbaar als we maar kunnen voor de kracht van God, die in ons hart vrijkomt. We moeten leren aandachtig en alert te zijn. Niet alleen maar alert voor onszelf en onze ideeën, angsten en verlangens, maar alert voor God.  John Main osb

Dinsdag 5 december 2023   
De kracht van Christus in je hart.
Christelijk gebed is niet alleen maar aandacht voor God, maar is komen tot de volheid van het in God zijn. Daartoe worden we uitgenodigd, en die uitnodiging is onze bestemming, die ons in Jezus gegeven is. Verlies dus de moed niet en probeer jezelf niet te evalueren. Het heeft geen enkele zin om je vooruitgang te willen meten. De enige maatstaf is de grenzeloze kracht van Christus in je hart.  John Main osb

info en de volledige kalender:  Leerhuis Christelijke meditatie

 

________________________________________________________________________

 

Bijbels met bril  04-LOGO OCH def

 LEERHUIS VOOR BIJBELSE SPIRITUALITEIT

 

JAARTHEMA 2023-2024 (30 ste werkjaar)


“DE HEER HEEFT NAAR U ZIJN DIENAARS DE PROFETEN GEZONDEN” (Jeremia 25, 4)
 De boodschap van de profeten van Israël voor de mens van deze tijd.


“De geest die de profeten bezielt, is niet anders dan de geest van alle mensen want allen zijn begiftigd met Gods Geest. Alle mensen zijn dus virtuele profeten. Maar enkelen zijn meer begenadigd met deze gave van inspiratie en voelen zich daarom geroepen om als profeten te spreken. Dit surplus in de begenadiging beschrijven de profeten zelf in hun roepingsverhalen als een ontmoeten met God als levend wezen. De God die zij ontmoeten, is een levende God die hen inspireert (letterlijk in-spirit). Ze worden bekleed met de geest Gods; ze worden gegrepen door de geest Gods; de geest Gods overvalt hen. Hun kennis van God en zijn openbaring beschrijven zij als ervaringen van het goddelijke. (…) Het is die ervaring die de profeet doet volhouden ondanks tegenkanting en mishandeling.”
(Erik Eynikel in: Erik EYNIKEL en Archibald VAN WIERINGEN (red.), Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilische profetisme van het Oude Testament, Altiora-Averbode, Gooi en Sticht-Baarn, 1996.

De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar plaats op de tweede dinsdag van de maand. Het Leerhuis komt samen in de weekkapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin (Lijsterbeslaan, Oostende). De samenkomsten vangen aan om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.
De teksten van het gebedsmoment en de duiding kunnen op vraag ook doorgemaild worden.
Info en inschrijving voor digitale deelname:
Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.12 december 2023
WAT ALS GOD MACHT VERLEENT AAN MENSEN: DE MESSIAS
Jesaja 9, 1-6; 11, 1-9
“De geest van de Heer rust op Hem”
“Zo zal de koning van wie sprake is, handelen. Hij volgt niet de uiterlijke schijn, niet de drogredenen die men hem voorhoudt en het minste wat er gezegd wordt. Wat iedereen zegt, hoeft echt nog niet de waarheid te zijn. Dat wat eruitziet alsof het echt is, is niets anders dan fictie of schijn, een illusie die men als een deken over de werkelijkheid gespreid heeft.” (Eugen Drewermann)

13 februari 2024
WOORDEN TEGEN SOCIAAL ONRECHT
Amos 2, 1-16
“Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen, de arme voor een paar schoenen.”
“Voorwaarde voor elke keer ten goede is wel dat wij de geest van liefde ‘kennen’ en een intieme relatie aangaan met die geheimzinnige en veelbelovende geest van gerechtigheid en solidariteit. De oriëntatie op deze Geest kan het centrum van een nieuwe spiritualiteit worden, die ons verlost van onze eenzaamheid en ons eigenbelang, individueel en als groepering.” (Herman Wiersinga)


info en de volledige kalender: leerhuis bijbelse spiritualiteit

 

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

Foto Arme Klaren

 

LEERHUIS VOOR CONTEMPLATIEVE DIALOOG

 

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan het contemplatief lezen van rijke spirituele teksten uit de Bijbel, de geschriften van woestijnvaders, kerkvaders, mystici en theologen van vroeger en nu.


JAARTHEMA 2023-2024

MONASTIEKE WIJSHEID VOOR MENSEN VAN DE 21STE EEUW
Inspiratiebron voor een zinvol en gelukkig leven.


Het monnikendom in al haar verschijningsvormen – hindoe, boeddhisme, soefi en christelijk – heeft de maatschappij al honderden, duizenden jaren geïnspireerd en gediend. Een constante aanwezigheid in een leefwereld die in continu beweging is. Het beleeft de diepte van de geest als een bron. Het drinkt uit deze diepe bron. De geest van contemplatie is er de woonplaats van. Het trekt de aandacht door de kwaliteit van zijn aanwezigheid in een wereld waar materiële waarden hoger scoren dan spirituele waarden. Het zorgt ervoor dat de christelijke traditie blijft leven en het weet op die manier zelfs de moderne ziel in haar diepste diepten te beroeren. Het omarmt de nieuwe mogelijkheden die de tijd aanreikt om het over het spirituele leven te hebben op een manier die het leven weet aan te spreken in welke tijd dan ook. Het christelijke monnikendom heeft zijn traditie uitgedragen door de eeuwen heen, ze in elke generatie opnieuw geplant, ze vernieuwt in elk tijdperk. Hieruit is een bron van een onmetelijke wijsheid ontloken.

Iedere maand wordt een aspect van die monastieke wijsheid benaderd met een tekst uit het boek van Joan CHITTISTER, osb, Het monastieke hart, 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven.
Wanneer?
Iedere vierde dinsdag van de maand (september – juni, behalve december en mei) 19.00 uur tot 21.00 uur.
Waar?
Monasterium Zonnelied (zusters Clarissen), Mariakerkelaan 212 Oostende
Info/inschrijving:
059 70 37 97  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (voor de 8 samenkomsten is er een bijdrage van €10.00)

Dinsdag 28 november  2023    (19.00u – 21.00u)
Eenzaamheid    Over de ontdekking van kalmte en helderheid  
Eenzaamheid staat gelijk aan een spirituele vakantie voor de ziel. We voelen ons eindelijk geestelijk vrij om diep na te denken over de oneindige reeks onbeantwoordbare vragen die ons achtervolgen, zowel op persoonlijk als op spiritueel vlak, zowel wat onszelf als wat de wereld aangaat.
Joan Chittister,
Het monastieke hart. 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven, p. 96 –  98  Halewijn.

Dinsdag 23  januari 2024     (19.00u – 21.00u)
Sereniteit    Over innerlijke vrede    
Toen en nu, nu en toen, is er achter alle dagelijkse schema’s en de oogsten van het seizoen, de liturgische gastvrijheid en de dienst aan velen, een ontegensprekelijk facet dat altijd overeind blijft: de noodzaak om in vrede te zijn met onszelf, als we ooit vrede willen brengen aan anderen.
Joan Chittister,
Het monastieke hart. 50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven, p. 115 - 117   Halewijn.


De tekst voor de Contemplatieve Dialoog en de werkmethodiek kunnen ook via e-mail ontvangen worden. Info daarover: 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor meer info en de volledige kalender:  Leerhuis voor contemplatieve dialoog


________________________________________________________________________

 

 image001


STILTEDAGEN AAN ZEE 2023-2024


STILTE: EEN GELIEFD HUIS
Stilte beleving en navolging van Christus

“Wij leven in een tijd waarin de mens de aansporing om te leven naar Gods wil in vele gevallen niet meer ervaart als iets dat hem van buitenaf is opgelegd, maar als een beloftevolle opdracht die in hemzelf tot leven is gekomen en van binnenuit om vervulling vraagt.”(K. von Dürckheim)


van maandagmiddag 5 februari tot en met woensdagmiddag 7 februari 2024
van maandagmiddag 4 maart tot en met woensdagmiddag 6 maart 2024

Een individueel aansluitende extra dag is mogelijk.

 MONASTERIUM ZONNELIED

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende
Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatief.be

Voor meer info, klik hier : Stilte dagen aan Zee

________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

De nieuwe duiven bij Orval Stille Abdijdagen   eind mei 2018 door John Sondeyker A4 DSC6204

STILLE ABDIJDAGEN IN ORVAL 2024
van maandag 27 tot donderdag 30 mei 2024

 

MYSTIEK: DE ZOEKTOCHT NAAR EEN ZINVOL LEVEN

 “Maar het blijkt, bij nader inzien, dat de mens niet alleen naar levensbehoud streeft. De mystieke denker Edouard Récéjac zei treffend: ‘Vanaf het moment dat de mens niet meer tevreden is met het maken van dingen die nuttig zijn voor zijn eigen zelfbehoud, wordt het principe van de evolutie geschonden.’ Welnu, niets is duidelijker dan dat de mens tamelijk ontevreden is. Denkers die praktisch nut vooropstellen (de utilitaristen) prijzen de mens als een gereedschap-makend dier. Maar hij is eerder een visie-makend dier, een schepsel vol onnatuurlijke en onpraktische idealen, gedreven door dromen en begeerten. Die dromen maken duidelijk dat de mens op meer gericht is dan alleen maar overleven.”
(Evelyn UNDERHILL, Mystiek. Hoe God werkt in de mens, Skandalon, Middelburg, 2022)

Info: Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Voor meer info: klik hier


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

image001

STILLE ABDIJDAGEN NOTRE DAME DE SCROUMONT (CHIMAY)
van maandag 21 tot donderdag 24 oktober 2024

 

Thema van de lezingen en verdere info volgen.

Voor meer info: abdijdagen chimay


________________________________________________________________________

 

04-LOGO OCH def

icoon

 

 

 MONASTERIUM ZONNELIED

 

 

Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

De zusters Clarissen heten u hartelijk welkom voor de getijdengebeden, alsook voor de week en weekend eucharistievieringen. . (info: 059 70 52 94)
Zij hebben een klein, maar fijn gastenverblijf. (reservatie: 059 70 52 94 – zr Geertrui)
Zij ontvangen groepen. Inleidende conferenties over de Franciscaanse spiritualiteit, over wat het betekent vandaag christen te zijn of een initiatie in de christelijke meditatie zijn mogelijk. (reservatie: 059 70 52 94 zr Trees)

Voor meer info, uren gebedstijden : KLIK HIER

___________________________________________________________________________

 

stiltedag 2

 

 Stiltedag: AANBOD VOOR GROEPEN

 

04-LOGO OCH def

 

Je zoekt innerlijke verstilling, je voelt een diep verlangen in je dat je nog niet echt toegelaten of benoemd hebt. Je ervaart dit verlangen bij vrienden, in een groep waarbij je aangesloten bent … .

Wij stellen vast dat spirituele groepen of parochiale/federale teams  op zoek zijn naar een (stukje)  spirituele invulling voor hun samenkomsten/hun jaarlijkse plan dag. Het Open Contemplatief Huis in Oostende heeft een aanbod, dat aan dit verlangen tegemoet komt en dit vanuit de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie.

voor meer iinfo, klik hier: stiltedag

Locatie: Monasterium Zonnelied Mariakerkelaan 212  Oostende
Info en inschrijving op aanvraag: 059 70 37 97   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________________