Leerhuis voor Christelijke Meditatie

golfbreker

“Toen zijn bidden vuriger en inniger werd, bleek hem dat hij steeds minder te zeggen had. Tenslotte zweeg hij maar en werd heel stil. Hij werd stil en begon – een grotere tegenstelling met spreken is er niet – te luisteren. Eerst had hij gedacht dat bidden spreken was. Maar toen ontdekte hij dat bidden zwijgen was en niet enkel zwijgen maar luisteren. En zo is het.  Bidden betekent niet jezelf horen praten, maar stil worden en zo lang stil zijn tot je God hoort.”(Sören Kierkegaard)

Christelijke Meditatie

Je kunt spiritualiteit, het daadwerkelijk beleven van je geloof, beschouwen als een weg van transformatie: de angstige en zelfzuchtige mens wordt liefdevol, vredevol en vreugdevol. Ook alle vormen van gebed en liturgie streven deze omvorming na. Daarbij is het ‘sterven aan jezelf’, het ‘leeg worden van jezelf’, ‘het loslaten’ van angst en zelfzucht – of hoe je dat ook noemt een noodzakelijk gegeven. Meditatie is de zuiverste beleving en beoefening daarvan.

johnmain zwart

“Mediteren is gewoon een weg naar de vrijheid. Die vrijheid kan ieder van ons bereiken, als hij de discipline van de reis maar op wil brengen. Ieder van ons kan die vrijheid vinden in zijn eigen hart. Maar als ik het woord “discipline” laat vallen, voelen we iets als “betekent dat geen verlies van vrijheid”? We kunnen het niet helpen dat we ook de meditatie benaderen met onze moderne ongedisciplineerdheid en zeggen: “Goed, ik wil het wel eens proberen. Ik zie wel of het iets voor mij is. Dan ga ik ermee door, maar in het andere geval geef ik het op en kies ik voor jogging of zo.” Maar zo kunnen we niet omspringen met mediteren. Zelfs ermee beginnen brengt de uitdaging van de discipline met zich mee., omdat we als moderne mensen niet gewend zijn om iets te doen dat ons niet snel en zichtbaar iets opbrengt.” (John MAIN)

Lees verder een uitstekende inleiding over meditatie en Meditatie vanuit de Christelijke Traditie verder op:
www.wccm.nl/mediteren/wat-is-mediteren

Op de website www.christmed.be maak je kennis met de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende meditatiegroepen in Vlaanderen.

Op  de website www.wccm.org maak je kennis met de Wereldgemeenschap voor christelijke meditatie.

Samenkomsten van de Gemeenschap voor Christelijke Meditatie in Oostende:

Deze samenkomsten gaan door in de weekkapel Onze Lieve Vrouw Koningin Lijsterbeslaan (zij-ingang Anjelierenlaan) in Mariakerke Oostende  en dit iedere eerste en derde dinsdag van de maand (ook in juli en augustus) van 19.30 tot 20.30 uur.
Wie voor de eerste keer de samenkomst bijwoont, komt best wat vroeger voor een kennismaking en een woordje uitleg.

 

ZOMERMEDITATIE

7 juli 2020: zomermeditatie: 
INLEIDING IN DE PRAKTIJK VAN DE CHRISTELIJKE MEDITATIE (1)
“Het belangrijkste dat je over meditatie moet weten is ‘hoe’ je kunt mediteren. Ik neem aan dat het ook van belang is dat je weet ‘waarom’  je gaat mediteren, maar in de eerste plaats moet je weten wat je doet.”
(John Main)

21 juli 2020: zomermeditatie
INLEIDING IN DE PRAKTIJK VAN DE CHRISTELIJKE MEDITATIE (2)
“Wil je leren mediteren, dan moet je leren stil te zitten en je woord te zeggen van begin tot eind.”
(John Main)

4 augustus 2020: zomermeditatie
MEDITATIE VERANDERT JE LEVEN. THUISKOMEN BIJ JEZELF, BIJ DE ANDER, BIJ GOD!
“We leren vanuit de wijsheid van spirituele meesters van vroeger en nu dat dagelijkse meditatie de mens liefdevoller en vredevoller maakt en daardoor bijdraagt tot het persoonlijk geluk van zichzelf en omgeving.”
(naar John Main)

18 augustus 2020: zomermeditatie
DE VRUCHTEN VAN EEN VOLGEHOUDEN MEDIATIEPRAKTIJK
“We zoeken geen resultaten, onze  verwachtingen houden we bescheiden en nederig. We stellen ons Hart en GEEST open voor de goddelijke aanwezigheid in ons, met dewelke we in relatie treden. Zo komen we in de stilte tot een ervaring die heelt, verdiept en verinnerlijkt.”
(naar John Main)


Programma 2019 - 2020


Meditatie met  inleidend onderricht. Daarvoor wordt in dit werkjaar inspiratie geput uit volgend werk:
Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh, De weg naar binnen. School van het gebed, Tilburg, 2010

(Alle citaten komen uit het hierboven vermelde werk.)

3 september 2019
HET GEBED: EEN ONTMOETING, EEN DIEPGAANDE RELATIE
“Een ontmoeting met God kan gevaarlijk zijn. Het gebed begint ermee dat de mens zich naar binnen keert, dat wil zeggen dat hij een ontmoeting aangaat met zichzelf. Maar een ontmoeting met jezelf kan ook gevaarlijk zijn.”

17 september 2019
ALS GOD AFWEZIG SCHIJNT TE ZIJN
“Natuurlijk heb ik het niet over een werkelijke aanwezigheid – God is in werkelijkheid nooit afwezig – maar over het gevoel van afwezigheid dat wij hebben.”

1 oktober 2019
EEN GOED BEGIN: DE ZEKERHEID DAT WE ZWAKKE MENSEN ZIJN
“Het enige wat we God kunnen aanbieden is ons wanhopig verlangen om zo te worden omgevormd dat Hij ons kan aannemen, ons aannemen in berouw, ons aannemen in barmhartigheid en in liefde.”

15 oktober 2019
DE WEG NAAR DE INNERLIJKE RUIMTE VAN DE ZIEL
“De weg naar de diepte van de menselijke ziel kunnen gelovigen en atheïsten gezamenlijk afleggen. Maar ze zullen de ervaring van die diepte op verschillende manieren interpreteren. Voor mij  persoonlijk  gaat die weg door al mijn emoties heen naar de bodem van mijn ziel. Voor mij is het Jezusgebed mijn gids die mij dwars door mijn emoties naar de bodem van mijn ziel leidt.”(Anselm Grün ‘De ervaring van het onbeschrijflijke’ uit GELOVEN op de TAST)

5 november 2019
DE REIS NAAR BINNEN
“Een pelgrimstocht naar het eigen hart, de heiligste plaats op aarde, waar de Heiligste Geest verblijft en waar we Christus vinden.”

19 november 2019
DE VRUCHTEN VAN HET GEBED
“De manier om contact te krijgen met onze eigen geest en in dat contact de weg te vinden tot integratie, alles  te vinden om tot harmonie te komen, in alles afgestemd en gericht te zijn op God.”

3 december 2019 (in het Monasterium Zonnelied n.a.v. de Stiltedagen)
BIDDEN: BUITEN STAAN EN AANKLOPPEN
“Maar ieder ding dat we in handen nemen om het te bezitten, wordt weggenomen uit het rijk van de liefde. Zeker, het wordt van ons, maar de liefde gaat verloren.”

17 december 2019
GOED WETEN WAAR AAN TE KLOPPEN
“Je kunt je niet richten op dingen die minder zijn dan God. Vanaf het moment dat je je probeert te richten op een denkbeeldige god, of een god die je je kan voorstellen, loop je groot gevaar een afgodsbeeld op te richten tussen jezelf en de werkelijke God.”

7 januari 2020
BIDDEN MET HEEL JE VERSTAND, HEEL JE HART EN HEEL JE WIL
“De woorden dienen er alleen maar toe om een stemming vast te houden, om op een ongewone en dwaze manier uiting te geven aan onze liefde of aan onze wanhoop.”

21 januari 2020
EEN WELOVERWOGEN GEBRUIK VAN WOORDEN
“Het is volkomen zinloos om God iets te vragen waartoe wij zelf niet bereid zijn om dat te doen.”

4 februari 2020 (in het Monasterium Zonnelied n.a.v. de Stiltedagen)
TIJD VINDEN OM ALLEEN MET JEZELF TE ZIJN
“Als je nauwkeurig nagaat hoe je leeft, dan zal je spoedig ontdekken dat we haast nooit van binnenuit naar buiten toe leven; in plaats daarvan reageren we op de ene prikkel na de andere.”

18 februari 2020
PROBEREN MINDER TIJD TE VERSPILLEN
“Als je denkt aan al die tijd dat we zomaar iets zoeken om te doen, omdat we bang zijn voor de leegte en voor het alleen-zijn met onszelf, dan zul je beseffen dat er een groot aantal korte perioden zijn die tegelijkertijd zowel aan onszelf als aan God zouden kunnen toebehoren.”

3 maart 2020 (in het Monasterium Zonnelied n.a.v. de Stiltedagen)
IN DE AANWEZIGHEID VAN GOD ZIJN
“Je zal moeten leren de tijd stop te zetten, niet alleen op momenten dat deze kruipt of hoe dan ook is komen stil te staan, maar op momenten dat ze vliegt en beslag op je legt.”

17 maart 2020
ECHTE STILTE IS SOMS BUITENGEWOON INTENS
“Als je de hele tijd aan het woord bent, dan geef je God geen kans om er een woord tussen te krijgen.”

7 april 2020
GEBED IS EEN ONTMOETING
“Een verhouding wordt persoonlijk en echt, zodra je een persoon uit de menigte apart gaat nemen. Dat is het geval wanneer deze persoon uniek wordt door wie hij is, wanneer hij ophoudt naamloos te zijn.”

21 april 2020
DE WEG NAAR BINNEN
Samenvattende overwegingen bij het onderricht van Anthony Bloom.

5 mei 2020
DIEP IN JEZELF KIJKEN
“Maria kijkt helemaal niet naar haar Kind. Zij kijkt ook niet naar jou en evenmin kijkt ze de verte in. Haar open ogen kijken diep in haarzelf. Ze is in contemplatie. Ze kijkt niet naar de dingen.”

19 mei 2020
VAN WOORD NAAR STILTE
“De kerk en de wereld van vandaag hebben dringend behoefte aan een vernieuwd begrijpen  van het bidden  en de ervaring van eenheid die dit kan meebrengen. Dit geldt niet alleen voor monniken en contemplatieven, maar ook voor gewone mensen met een gezin, met een loopbaan  met normale en veeleisende verantwoordelijkheden in het leven.”

2 juni 2020
STARETS SILOUAN: BIDDEN UIT MEDEDOGEN EN LIEFDE
“Het gevoel van Gods tegenwoordigheid nam mij steeds meer in beslag, tot ik plotseling, midden in Zijn tegenwoordigheid, voor Gods liefde kwam te staan.”

16 juni 2020
WONEN OP HET MARKTPLEIN EN IN DE WOESTIJN
“Je leert werkelijk de dingen waarderen, naar de mensen te kijken en de stralende schoonheid die hun eigen is te zien zonder te verlangen dat alles zelf te bezitten.”info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.