Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Bijbels met brilChristelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen.

2021-2022: 28ste  werkjaar


JAARTHEMA:

"WIE MIJN VOLGELING WIL ZIJN "
Een verkenning van het MarcusevangelieChristelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. En christelijke spiritualiteit is uiteraard ‘evangelisch’. ‘Het evangelie’ is de leidraad voor ons leven als christen. Het is ook onze eerste bron van kennis van Christus, zowel van de historische Jezus als van de Jezus Christus die we navolgen. Maar er zijn natuurlijk vier ‘evangelies’: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het evangelie van Marcus is het oudste. Matteüs en Lucas hadden het op hun schrijftafel liggen bij de samenstelling en redactie van hun evangelie. Marcus schreef het met de bedoeling duidelijk te maken wie die Jezus Christus, die we navolgen, is en wat navolging inhoudt. Het is dus – om onze spiritualiteit te voeden – aangeraden om met het evangelie van Marcus nader kennis te maken. Daarbij gaan we soms te rade bij Geert Van Oyen, De Marcus code, Averbode/Kok Kampen, 2005.

“Er is nog een andere reden waarom voor het Marcusevangelie is gekozen. De kern van het boek bevat naar mijn mening een revolutionaire boodschap die niemand spontaan graag hoort. Ik schrijf ze hier in één zin neer, omdat het de bedoeling is dat die boodschap meer en meer ontvouwd wordt naarmate de lezer het evangelie verder ontdekt. Marcus’ antwoord op de vele vragen over zingeving komt hierop neer: ‘10, 43-44 Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn.’ Als men tot zich laat doordringen dat dit de boodschap is van de evangelist, dan begrijpt men dat het van de auteur talent zal vergen om de lezers er warm voor te maken.”
(Geert VAN OYEN, De Marcus code)

De samenkomsten van dit Leerhuis grijpen, ook dit 28ste werkjaar, plaats op de tweede dinsdag van de maand. Tot nader bericht  in de Sint-Franciscuskerk (Assisilaan). Ze vangen aan om 19.20u en eindigen rond 20.30u. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.
Nieuw: De Bijbeltekst, de duiding en de gebedsteksten kunnen ook via email ontvangen worden.
Info: Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het programma voor 2021-2022:

14 september 2021:
JEZUS EN ZIJN ‘ERETITELS’
“Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.” (Mc 1,1)
“Gelovigen zijn dan mensen die akkoord gaan met de stelling: ‘Ik geloof in Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God.’ Ongelovigen zijn zij die deze opvatting afwijzen: ‘Jezus is wel een uitzonderlijk goed mens geweest, maar zo zijn er meer.’”

12 oktober 2021:
DE VERKONDIGING VAN JEZUS
“Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” (Mc 1,15)
“Het evangelie laat aldus op de lezer een concrete indruk na. Jezus is elke concrete mens nabij. De persoonlijke ontmoeting met Jezus staat centraal.”

9 november 2021:
KRITIEK OP JEZUS’ VERKONDIGING EN OPTREDEN
“Aanstonds smeedden zij plannen om Hem uit de weg te ruimen.” (Mc 3,6)
“Misschien gaat de inhoudelijk meest diepgaande discussie tussen Jezus en de schriftgeleerden over de fundamentele inspiratie die aan de grondslag ligt van Jezus’ leven.”

14 december 2021:
DE LEERLINGEN EN VOLGELINGEN VAN JEZUS
“Onmiddellijk riep Hij hen.” (Mc 1,20)
“Ook al hebben de twaalf een bijzondere positie en geeft Jezus hen soms apart onderricht, andere uitspraken van Jezus tonen aan dat iedereen de kans krijgt om zijn levenswijze te volgen.”

11 januari 2022:
EEN MOEILIJKE EN UITDAGENDE WEG TEN LEVEN
“Maar wie zijn leven verliest (…) zal het redden.” (Mc 8,35)
“Het is niet omdat de leerlingen medewerkers zijn aan het Rijk dat ze alles begrijpen omtrent Jezus. Integendeel. Reeds lang hebben onderzoekers gezien dat de door Jezus geselecteerde volgelingen niet schitteren in hun functie.”

8 februari 2022:
DE WERELD OP ZIJN KOP GEZET
“De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden.” (Mc 10,45)
“Het is merkwaardig: de leerlingen hebben een hele weg met Jezus afgelegd, ze zijn hem gevolgd, hij heeft het voor hen opgenomen, ze kregen bijzonder onderricht, ze maken deel uit van zijn nieuwe familie. Maar blijkbaar is er iets omtrent Jezus dat ze niet begrijpen. Jezus blijft een vreemde voor hen.”

8 maart 2022:
VERTROUWEN IN WAT EEN ANDER DOET
“Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” (Mc 4,40)
“Geloven betekent Jezus zijn werk laten doen: hem toelaten een genezing te doen of een demon uit te drijven. Jezus van zijn kant verwijst door naar God en vraagt dat men God zijn werk laat doen. Dat alles is blijde boodschap.”

12 april 2022:
JEZUS, GOD EN HET LIJDEN
“Samen met Hem kruisigden ze ook twee rovers.” (Mc 15,27)
“Maar het is een vaak voorkomend misverstand dat in het christendom het probleem van het lijden of het kwaad is ‘opgelost’. Een oplossing of een afdoend antwoord voor het lijden of het kwaad bestaat niet.”

10 mei 2022:
EEN DEFINITIEF EINDE DAT EEN NIEUW BEGIN IS
“Hij is verrezen, Hij is niet hier.” (Mc 16,6)
“Geloven of niet geloven, Wat betekent dat na het lezen van Mc voor hedendaagse lezers? Het lijkt me dat voor Marcus het belangrijkste is dat zijn verhaal over Jezus wordt doorverteld opdat mensen gaan leven zoals Jezus.”

14 juni 2022:
VOORWAARDEN OM ECHT TE LEVEN
“Hoe moeilijk is het om het Koninkrijk Gods binnen te gaan.” (Mc 10,23)
“Zolang men vasthoudt aan wat in de wereld normatief is om macht en rijkdom te hebben, kan men het Rijk niet binnengaan. Zijn leerlingen zijn niet wild enthousiast…”


Voor  teksten en onderrichtingen van de voorbije bijeenkomsten zie :

Tekst en Onderricht 2017-2018
Tekst en onderricht 2018 - 2019
Tekst en onderricht 2016-2017
Tekst en onderricht 2019-2020
Tekst en Onderricht 2020-2021