Stiltedagen aan Zee

image001

Stiltedagen aan zee  2023 - 2024
Monasterium Het Zonnelied - Oostende

Stilte: een geliefd thuis
Stiltebeleving en de navolging van Christus

“Wij leven in een tijd waarin de mens de aansporing om te leven naar Gods wil in vele gevallen niet meer ervaart als iets dat hem van buitenaf is opgelegd, maar als een beloftevolle opdracht die in hemzelf tot leven is gekomen en van binnenuit om vervulling vraagt.”(K. von Dürckheim)

van maandagmiddag 6 november tot en met woensdagmiddag 8 november 2023
van maandagmiddag 5 februari tot en met woensdagmiddag 7 februari 2024
van maandagmiddag 4 maart tot en met woensdagmiddag 6 maart 2024

Een individueel aansluitende extra dag is mogelijk.

MONASTERIUM ZONNELIED Mariakerkelaan 212 8400 Oostende

Alle info 059 70 37 97 en www.opencontemplatiefhuis.be


Inschrijving door overschrijving van €125 op rekening BIC GEBABEBB / IBAN BE 31 0013 7721 1555 van de Christelijke Meditatie Oostende, Koningin Astridlaan 16, met vermelding: Stiltedagen aan Zee + gekozen maand. Datum betaling is bepalend voor de deelname. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar.
Stiltedagen aan Zee nodigen uit om de stilte te ervaren en dichter bij  jezelf en bij God te komen. Wie verstilling zoekt aan zee doet het best buiten de drukke zomertijd.  Jaarlijks in februari, maart en november organiseert het Open Contemplatief huis, samen met de zusters Clarissen van het Monasterium Zonnelied in Oostende, Stiltedagen aan Zee. Het programma bestaat uit een afwisseling van een dagelijkse conferentie door pr. Dirk Masschelein, christelijke meditatie en deelname aan de gebedsdiensten van de zustergemeenschap. Tijdens de vrije tijd kunnen de aanwezigen werkjes doen voor de zusters, lezen, wandelen aan zee … . Naar eigen keuze.
Aanbevolen lectuur om naar deze dagen toe te leven:
- De Weg van de Meditatie Een ontmoeting met Christus John Main       €12.00
- De Vreugde van het mediteren  Laurence Freeman   €10.00
- Open geest Open hart    Thomas Keating (Basis boek meditatief gebed)        €10.00
Hartelijk welkom
Zr. Trees, pr. Dirk en Hubert
059 70 37 97

 

 


Stiltedagen foto