Bonnevaux, nieuwe wegen dienen zich aan

bonnevJPG

INZEGENING VAN DE ABDIJ VAN BONNEVAUX 15.6.2019

A Place for Peaceful Transformation (WCCM Bonnevaux)Geloof en geloofsoverdracht zijn  van alle tijden. De essentie van het ‘echte, puur’ geloof blijft hetzelfde, maar de tijden veranderen. Ze vragen om reflectie (de Dalai Lama spreekt over het belang van meditatieve reflectie bij de mens), een nieuwe aanpak, een hertaling, een uitzuivering tot de essentie, vooral om meer aandacht voor persoonlijke beleving, ervaring en vorming.

We stellen vast dat de tijden die wij thans beleven uitdagend, maar ook soms verwarrend tot  geestelijk en lichamelijk overrompelend zijn. De wetenschap gaat vooruit, we leven langer, rijkdom wordt iets beter  verdeeld, we mogen alles, ‘the sky is the limit’  …  en toch zien en horen we iedere dag opnieuw dat ‘onze wereld, de mensheid in crisis is’. Na de gouden jaren zestig, van de vorige eeuw, zijn we in een stagnatie terecht gekomen van  alles wat met  ‘welzijn’ te maken heeft. Oorlog, onveiligheid, veel mensen op de vlucht, depressie, burn out … eenzaamheid! We kunnen er niet naast kijken.De grote omslag is blijkbaar nog niet voor morgen. We zien geen imponerende figuren opdagen die inspirerend kunnen en willen voorgaan, hun nek willen uitsteken en de risico’s erbij willen nemen. Kleinschalig gebeurt wel één en ander bij individuele mensen of bij gelijkgestemde groepen. Weinig zichtbaar of hoorbaar … maar wie voorbij wat de media ons iedere dag overmatig voorschotelen  wat dieper kijkt, toch tekenen aan de wand!

Een groter verlangen naar stilte, het terug ontdekken van waarden als schoonheid in de natuur en in de kunst. Mensen trekken zich ook eens bewust terug uit de drukte van de dag, nemen afstand van de massa … de vele vormen van meditatie met het grote aanbod van lectuur en dikwijls dure initiatieven  er rond zijn een signaal. Het feit dat meer en meer mensen zich eens een weekje terug trekken in een abdij, dat jongeren er zelf kiezen om hun  bezinningsdagen in een abdij door te brengen is een ander teken van verandering!

Op 15 juni waren Cyrille, Rita en ik getuige van zo’n markant gebeuren … bij ons worden kerken en abdijen gesloten. In het centrum van Frankrijk, in Marçay nabij Poitiers wordt de negenhonderd jaar oude abdij van Bonnevaux  – tijdens de Franse revolutie in beslag genomen door de Franse overheid en tot voor twee jaar in het bezit van een 90 jarige zus en broer die er nog twee kamers bewoonden  – opnieuw in haar oude staat en bedoeling gerestaureerd. Weliswaar in fasen, met financiële middelen geschonken door mediterenden en andere sympathisanten van over de gehele wereld . Het wordt de vestigingsplaats voor de ‘wereldgemeenschap voor christelijke meditatie’.

Gemeenschap
Een groep van twaalf tot veertien  leken, oblaten en vrijwilligers,  met een mogelijks wisselende samenstelling verblijven er. Andrew Cresswell is de groepsverantwoordelijke, Laurence  Freeman osb de geestelijke leider en directeur van de wereldgemeenschap. Verder in dit verslag meer toelichting over de inhoud van dit project als plaats van bezinning, conferenties en retraites. De gemeenschap leeft en werkt op het klassieke monastieke ritme ora et labora.

De inzegening
Het was de aartsbisschop van Poitiers, samen met de Abt van de Benedictijner abdij van Ligugé die op 15 juni de ‘inzegening’ van het afgewerkte hoofdgebouw verzorgden. ‘The blessing’ van gebouw, een icoon die in het kleine oratorium geplaatst werd, het Mariabeeld met kind Jezus op de arm in de gevel … het waren drie intense momenten. Onder dit beeld werden 2 rozenstruiken geplant. Daarna was er, na samen gemediteerd te hebben, voor de 250 aanwezigen van over de gehele wereld tijd  (Azië, Zuid-Amerika, talrijke Europese landen) ontmoeting in een enthousiaste ‘vriendensfeer’ bij een drankje en hapjes die de gemeenschap zelf bereid hadden. De dag werd afgesloten met een klein concert. Engelstalige religieuze liederen gebracht door een koor onder leiding van de echtgenote van Andrew.  Bijzonder bij dit project  is de uitstekende relatie met de plaatselijke bevolking. Die binding werd bevestigd door de lokale burgemeester die er ook het woord voerde.Tijdens de rondleiding kwamen we sterk onder de indruk van wat er reeds gerealiseerd is en waaraan er volop gewerkt wordt. Het wordt goed, zeer goed. 

Bezoek/inzet als vrijwilliger.
Als je interesse hebt om Bonnevaux te bezoeken of wat tijd door te brengen als vrijwilliger, neem dan contact met Andrew Cresswell via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De werking start met een retraite voor jongvolwassenen. Deze is  een combinatie zijn van meditatie, lichaamswerk, werk op het land en samenzijn. De focus zal liggen op het thema ‘Anders leven’ (24 – 31 juli). De retraite bestaat uit twee delen: dagen waarop het leven met de gemeenschap in Bonnevaux gedeeld  wordt en dagen waarop het wandelen van de Camino naar Santiago de Compostela zal plaats vinden (31 juli – 4 augustus). De Compostela route passeert dicht bij de abdij. Meer info en inschrijving: http://tiny.cc/BnvxYAR

Het land
De schoonheid en rust van 65 hectare van Bonnevaux weerspiegelt het contemplatieve leven dat daar leefde vanaf de oprichting als een benedictijns klooster in 1119 tot de Franse revolutie. Het land heeft meer dan 20 verschillende habitats, waarvan sommige van erfgoedwaarde zijn. De gemeenschap ziet zichzelf als rentmeesters van deze vruchtbare plaats.
Het doel van dit retraitecentrum is om in harmonie te brengen met de natuur in zijn landelijke omgeving. Het omringende landschap weerspiegelt de erfenis van Bonnevaux 'om te dienen als een plaats van vrede en contemplatie'.

Natuur
Bonnevaux ligt in een kleine vallei met een rivier (La Rune) die door het midden loopt en in een centraal meer stroomt. Het bestaat uit bossen, weilanden en velden. Een groot deel van het landgoed is bebost en bestaat uit veel oude eikenbomen. De gronden zijn de thuisbasis van wild zwijn, klein wild, herten en een grote diversiteit aan vogels.

Permacultuurproject
Hoewel sommige velden ongeveer twintig jaar geleden werden bewerkt, werd het land al vroeg omgevormd voor biologische landbouw en werd het al vijftig jaar lang niet meer met fytosanitaire producten behandeld. De gemeenschap zet dit beleid voort als een levende getuige van de link tussen ecologie en de menselijke geest. We ontwikkelen een geïntegreerd permacultuurproject met groenten, fruit en druiven.

Tot slot
Ik hoop met voorgaande en met het stukje ‘Wat is Bonnevaux’, (website ‘WCCM Bonnevaux’)  een inzicht gegeven te hebben in dit uniek spiritueel gebeuren en met jullie de vreugde te delen dat een nieuwe beweging/gemeenschap, sedert 40 jaar actief, nu in een eeuwenoude monastieke site - een oase van groen en stilte - mensen van over de gehele wereld zal onthalen als ware het Christus zelf … met de hoop en het vertrouwen dat de zaadjes die daar gezaaid worden over de gehele wereld vrucht mogen uitdragen en zo bij meer en meer mensen, met open  geest en open hart, het grote ontwakend en ziend VERLANGEN naar beschouwend leven de vorm geven … die leidt het herontdekken van ‘de parel’ van de contemplatieve dimensie van de christelijke traditie en doorheen de dagelijkse meditatiepraktijk tot persoonlijke transformatie, tot die eenheid met God … die de mens liefdevoller en vredevoller maakt en zo bijdraagt tot een wereld waar er vrede heerst, plaats en respect is voor iedere vorm van leven.
Hubert
P.S. Wil je het Bonnevaux project een financieel steuntje geven, dan wil ik dit wel groeperen  en de internationale overschrijving regelen met eventueel een briefje aan Laurence Freeman gericht waarin ik jullie naam en  boodschap overmaak.  Je laat maar iets weten, graag per mail.


WAT IS BONNEVAUX?

Bonnevaux is het internationale meditatie- en retraite centrum van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (WCCM). Een woongemeenschap leeft er in de geest van de Regel van St. Benedictus samen met vrijwilligers uit vele delen van de wereld. Bonnevaux dient wereldwijde vrede en eenheid tussen alle tradities door dialoog, stilte en vriendschap.
Bonnevaux is het spirituele thuis voor de WCCM. De Gemeenschap is nu aanwezig in meer dan 100 landen met 67 nationale coördinatoren. Elke nationale gemeenschap dient de WCCM-missie om de gave van meditatie met iedereen te delen "in de geest van het dienen van de eenheid van allen". Bonnevaux dient ook als een plek voor het vormen van leraren en de volgende generatie van WCCM. Het heeft een speciale zorg voor jongeren die voor de uitdagingen van het moderne leven staan.
Onze hoop is dat iedereen die Bonnevaux bezoekt, geraakt zal zijn door de geest van vrede en een diepere ervaring van stilte. Met dit zaad van transformatie zullen ze dan beter in staat zijn om de contemplatieve dimensie te ontwikkelen in hun eigen leven en in de levens van degenen waarmee ze leven en werken.

Een plek voor vreedzame transformatie
Bonnevaux is een nieuw meditatie- en conferentiecentrum in het hart van de wereldgemeenschap voor christelijke meditatie gericht op persoonlijke en sociale transformatie.

Bezinnings- en conferentie centrum
Het bezinningscentrum (opent in april 2020) heeft een capaciteit van maximaal 39 gasten. Het Meditatio conferentie centrum is een multifunctionele faciliteit met een capaciteit van 200 (opent in september 2019) personen.

Programma
Het programma belicht de contemplatieve dimensie van het moderne leven en de maatschappij. Samen met meditatieretraites zijn er conferenties en seminars met zowel spirituele als professionele focus. Al deze evenementen worden gehouden binnen het ritme van dagelijkse meditatie en het  gemeenschapsleven.

Gemeenschap
Het centrale huis herbergt een residentiële gemeenschap die leeft in de geest van de Regel van Benedictus. De kerngemeenschap omvat oblaten, andere bewoners en gasten die er langere tijd verblijven. De dagindeling , gebouwd op het monastieke ritme van gebed, werk en studie, gastvrijheid en zorg voor anderen, is de stille hartslag van het leven in Bonnevaux.

terug Homepage