Leerhuis voor Contemplatieve Dialoog

Afbeelding2

Het Leerhuis van de Contemplatieve Dialoog wijdt zijn samenkomsten aan meditatie met indleidend onderricht


JAARTHEMA 2021-2022

ONTWAKEN IN DE WERELD
DE POORT NAAR VERBONDENHEIDWij mensen weten dat we hier niet thuis en dus altijd onderweg zijn. Tegelijkertijd verlangen we intens naar verbondenheid en geborgenheid. Dit verlangen weerklinkt als een echo in de rusteloosheid van ons hart. Een onrust die nog versterkt wordt door onze individualistische cultuur. Het verlangen naar een ‘thuis’ komt hierdoor in verdrukking. In zijn boek Echo’s uit de Eeuwigheid. Verlangen naar verbondenheid gaat de Ierse schrijver, dichter en wetenschapper, John O’Donohue met ons op weg naar het erfgoed van de Keltische mystiek. We maken een pelgrimstocht voor de ziel, op zoek naar verbondenheid: bijvoorbeeld binnen de familie, de gemeenschap en met God. De teksten voor de contemplatieve dialoog zelf worden gekozen uit boeken van spirituele meesters bij wie het thema ‘verbondenheid’ aan bod komt.
De verkondiging van de boodschap van Christus is een roeping voor iedere christen. Het is niet zozeer een kwestie van woorden maar juist van daden van verbondenheid. Deze verkondiging is geen bekeringswerk, maar het opwekken van een verlangen door 'uitstraling' en 'getuigenis'.

Wanneer: iedere vierde dinsdag van de maand (september – juni) 19.00u tot 21.00u.
Waar: Monasterium Zonnelied, zusters Clarissen Oostende (Mariakerke laan 212)
Info en inschrijving: 059.703797  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (voor de 10 samenkomsten:  €10.00)

Nieuw: De tekst voor de Contemplatieve Dialoog + de werkmethodiek kunnen ook via email ontvangen worden. Info: Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & Hubert Debeuckelaere  059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dinsdag  28 september 2021(19.00u – 21.00u)
Waarom hebben wij verbondenheid nodig?
Het verlangen naar verbondenheid zit diep verankerd in ieder hart. Het is al heel oud en behoort tot het wezen van onze natuur. Hoewel wij ons vaak eenzaam en verlaten voelen, ligt verbondenheid in de aard van onze ziel. De ziel kan nooit op zichzelf staan; haar eeuwige droom is innig verbonden te zijn. Als wij worden afgewezen of buitengesloten, voelen we ons diep gekwetst. Het prachtige beeld in het christendom is dat van de hemel: de plaats van totale verbondenheid waar geen gescheidenheid of uitsluiting meer voorkomt, waar we de warmte van een ‘grotere’ verbondenheid mogen ervaren.

Dinsdag  26 oktober 2021 (19.00u – 21.00u)
De verbondenheid van de aarde.
In het begin was de droom. In de eeuwige nacht zonder dageraad werd de droom dieper. Voordat er iets kon zijn, moest het worden gedroomd. Alles is op een of andere wijze de uitdrukking en de incarnatie van een gedachte. Als iets nooit was gedacht, had het er ook nooit kunnen zijn. Als wij de natuur beschouwen als de grote kunstenaar van het verlangen, dan is alles wat in de wereld  aanwezig is uit haar geest en verbeeldingskracht voortgekomen. Wij zijn kinderen van de dromen van God. Als wij de stille rust van de natuur vergelijken met de innerlijke rusteloosheid van de mens die geen deel meer heeft aan deze rust, dan is het tijd om opnieuw verbonden met de aarde te gaan leven.

Dinsdag  23 november  2021 (19.00u – 21.00u)
Verbondenheid: de wijsheid van harmonie.
Als wij ons laten beheersen door alles wat van buitenaf ons bestaan verstoort, worden wij buitenstaanders die zijn verbannen uit de intimiteit van de ware eenheid met onszelf, elkaar en God. Ons lichaam weet van verbondenheid; het is onze geest die ons leven zo ontheemd maakt. Geleid door verlangen is verbondenheid de wijsheid van harmonie. Als wij in harmonie zijn met ons eigen natuur, verloopt alles vloeiend en in een natuurlijk evenwicht. Het vermogen u verbonden te voelen betekent dat u de wijsheid van harmonie hebt herontdekt.

Dinsdag  28 december 2021 (19.00u – 21.00u)
De verbondenheid met zichzelf.
Wie een hechte verbondenheid met zichzelf beleeft, kan afdalen in zichzelf en stilstaan bij wat in hem of haar leeft. Mensen worden uitgenodigd om contact te maken met zichzelf en een ‘cultuur van innerlijkheid’ te ontwikkelen zodat ze vanuit hun diepste kern mogen gaan leven. Voor christenen betekent dit contact met je innerlijke bron ook een vindplaats van God. God leeft in ons. Om deze spirituele dimensie van de verbondenheid met zichzelf te ontplooien is het zinvol mensen een rijke waaier aan te bieden van stiltemomenten, bezinnings- en meditatievormen, gebeden, rituelen …

Dinsdag  25 januari 2022  (19.00u – 21.00u)
De verbondenheid met anderen.
Verbondenheid met anderen stimuleert mensen om te zoeken naar de waarde en de betekenis van gevoelens, houdingen en gedragingen tegenover elkaar. Die ontmoeting met de ander is niet alleen verrijkend omdat ze kansen creëert om de warmte van vriendschapsrelaties te mogen ontdekken. Mensen worden uitgenodigd zorg te dragen en verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar. De ander kan ook een kritische toetssteen zijn waardoor men zichzelf bevraagt en de eigen manier van in het leven staan verfijnt of bijstelt. De mens kan alleen tot zijn recht komen in relatie tot de ander en tot de Schepper. In ontmoeting, in verbinding en in verbondenheid. Christenen ontdekken in deze ontmoetingen met anderen bovendien sporen van God.

Dinsdag 22 februari 2022(19.00u – 21.00u)
De verbondenheid met gemeenschappen.
Mensen  beleven zichzelf als deel van gemeenschappen als hun gezin, familie, vriendenkring, parochie, spiritualiteitsgroep, enz. . Doorheen de tijd nemen de contactpunten met de ‘grote wereld’ toe. We leren  ons gaandeweg oriënteren in de veelheid van groepen en gemeenschappen. Daar gaat ook een uitnodiging van uit om open te komen voor het gemeenschapskarakter van het geloof. Een aanzet om te ontdekken hoe christenen zich geroepen voelen om mee te bouwen aan Gods droom (het Rijk Gods). We worden uitgedaagd te leren omgaan met een rijke levensbeschouwelijke verscheidenheid waarbij bewogen mensen, elk vanuit hun inspiratie, samenkomen en gemeenschap vormen.

Dinsdag 22 maart 2022 (19.00u – 21.00u)
Verbondenheid en het gevoel dat er iets ontbreekt.
Het menselijk hart herbergt vele verschillende verlangens. Sommige zijn gemakkelijk te herkennen en het is duidelijk waarheen zij ons roepen. Andere zijn moeilijker te ontcijferen. Het kan jaren duren voordat we in staat zijn te horen waarheen ze ons precies willen roepen. Er is een verlangen dat er altijd reeds is geweest, ons op elk moment van ons leven vergezelt, moeilijk te ontcijferen is … een heel groot eeuwig verlangen naar verbondenheid. Een zachte goddelijke stem, afkomstig van de ziel, laat zich horen.
Als we dit verlangen tot onze vriend maken, zal het ons waakzaam houden en ons doen beseffen waartoe wij hier op aarde zijn.

Dinsdag  26  april  2022 (19.00u – 21.00u)
De verbondenheid met de natuur
Deze verbondenheid  beoogt de verwondering en bewondering voor de natuur te stimuleren, waaruit een houding van respect en verantwoordelijkheid ervoor kan groeien. Een uitdiepende kennismaking met het christelijke scheppingsgeloof kan daarbij ontsluiten hoe christenen zichzelf als een deel van een groter geheel beleven, zich opgeroepen weten zorg te dragen voor de ons toevertrouwde schepping en om medewerker te zijn in de schepping.
Wij leven niet alleen in onze gedachten, gevoelens of relaties. Wij behoren tot de aarde, wij zijn ermee verbonden. Het ritme van haar grond en seizoenen zingt in ons hart. In de natuur ervaren  we  de goddelijke AANWEZIGHEID.  Haar heiligheid, majesteit en haar schoonheid.


Dinsdag  24 mei 2022 (19.00 – 21.00)
Verbondenheid met de onzichtbare wereld.
In en om ons heen bevindt zich een onzichtbare wereld. Dat is de wereld waar ieder van ons vandaan komt. Onze verhouding tot het onzichtbare heeft een grote invloed op ons leven. Als we  de oversteek maken van de onzichtbare wereld naar deze stoffelijke wereld, dat brengt ons een gevoel van verbondenheid met het onzichtbare mee dat we nooit kunt kwijtraken of definitief opgeven. Elke seconde van ons leven gebeurt er iets nieuws: we zien een boom, we  herinneren ons iets dat iemand ons zei, wij dagdromen over vakanties en vragen ons af wat ons zo onrustig maakt. Alles wat we meemaken is voortaan in een heel bepaalde vorm gegoten. Ons leven speelt zich hier af. Toch wordt ons verlangen naar het onzichtbare nooit gestild.

Dinsdag 28 juni 2022 (19.00 – 21.00)   
Verbondenheid en het verlangen naar geluk.
Het menselijk hart verlangt ernaar gelukkig te zijn, een zinvol en oprecht leven te leiden, liefde te vinden en in staat te zijn het voor iemand open te stellen. Je verlangt te ontdekken wie je bent , te leren hoe met eigen lijden om te gaan en toch vrij en bezield in het leven te staan. Ieder van ons leeft en beweegt binnen de grote omarming van de aarde. Je kunt nooit uit de beschutting van deze verbondenheid vallen. De reden van onze eenzaamheid in de moderne wereld is ten dele omdat wij het gevoel zijn kwijtgeraakt dat wij thuishoren op de aarde en met de aarde verbonden zijn. Als mens is je dagelijkse ervaring verscheurd, gebroken en gefragmenteerd. De dag is een jacht van spookverplichtingen en ’s avonds ben je uitgeput. Je  verwart de voortdurende druk van de dagelijkse verplichtingen met de werkelijkheid, en de fijngevoeligere en intuïtieve kant van uw natuur kwijnt weg. U wordt in vele richtingen getrokken, weg van ware innerlijke verbondenheid, weg van geluk.

 

Voorbije lezingen : PROGRAMMA 2015-2016

22 september 2015, Bernardus van Clairvaux
27 oktober 2015, Ruth Burrows
24 november 2015, Thomas Keating

22 december 2015, Cara van ASSISI
26 januari 2016, Lode Vanhecke
23 februari 2016, Manu Vanhecke
22 maart 2016, Hildegard von BIngen
26 april 2016, Notker Wolf
24 mei 2016, abdijdagen Orval
28 juni 2016, Basil Pennington

 Voor de biografiën en de teksten van de voorbije lezingen klik hier :voorbije lezingen
 Voorbije lezingen :PROGRAMMA  2016-2017

27 september 2016, Herwig ARTS
25 oktober 2016, Bruno BARNHART
22 november 2016, Jean MONBOURQUETTE
27 december 2016, Anselm GRÜN, Meinrad DUFNER
24 januari 2017,  Clive Staples LEWIS
28 februari 2017, André LOUF
28 maart 2017, Henri NOUWEN
25 april 2017, Dorothee SÖLLE
23 mei 2017, Edith van den GOORBERGH
27 juni 2017, Antoon VERGOTE

Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezingen 2016-2017

Voorbije lezingen :PROGRAMMA  2017-2018

27 september 2017, Augustinus VAN HIPPO
28 november 2017, Bénédicte LEMMELIJN
26 december 2017, Johannes CASSIANUS
23 januari 2018, Jan VAN RUUSBROEC
27 februari 2018, Franz JALICS
27 maart 2018, Maria DE GROOT

25 april 2018, Rowan WILLIAMS
22 mei 2018, Thomas HALIK
28 juni 2018, Thomas KEATING

Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezingen 2017-2018

Voorbije lezingen : PROGRAMMA 2018-2019

25 september  CLARA VAN ASSISI door Zr. Trees Cooman, Claris.
23 oktober 2018  PAUS FRANCISCUS  door Pr. Dirk Masschelein.
27 november 2018  FRANCISCUS VAN ASSISI door P. Klaas Blijlevens, Kapucijn.
22 januari 2019  THERESIA VAN LISIEUX door Zr. Trees Cooman, Claris

26 februari 2019 TERESA VAN AVILA door P. Carlos Noyen, Karmeliet.
26 maart 2019  BERNARDUS VAN CLAIRVAUX  door Zr. Noëlla, overste Zrs. Bernardinnen.
23 april 2019 DON BOSCO  door P. Wilfried Wambeke sdb, provinciaal van de Salesianen van Don Bosco.
28 mei 2019 AUGUSTINUS  door mevrouw Anne Desmet, pastoraal medewerker COMPAZ
25 juni 2019  PAUS FRANCISCUS  door Pr. Dirk Masschelein.

Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezingen 2018-2019

Voorbije lezingen : PROGRAMMA 2019-2020

Dinsdag 24 september 2019, Herwig Arts
 Dinsdag 22 oktober 2019 
Aelred van Rievaulx  osc (1110-1167)
Dinsdag 26 november 2019 Anselm Grün
Dinsdag 24 maart 2020 
Karin Seethaler (naar Franz Jalics sj)
Dinsdag 28 april 2020 Herwig. Arts,
Dinsdag 28 april 2020, Libert Vander Kerken

 

Voorbije lezingen : PROGRAMMA 2020-2021

Dinsdag 22 september 2020 Bieke Vandekerckhoe
Dinsdag 27 oktober 2020  Erik Galle
Dinsdag 24 november 2020 John Main
Dinsdag 22 december 2020 Anselm Grün
Dinsdag 26 januari 2021 Bernardus Van Clairvaux
Dinsdag 23 februari  2021 Laurence Freeman
Dinsdag 23 maart  2021 Charles Vergeer
Dinsdag 27 april  2021 Karlfried von Durckheim
Dinsdag 25 mei 2021 Johan Verstraeten
Dinsdag 22 juni 2021 Meister Eickhart

 Voor de biografiën en de teksten van deze voorbije lezingen klik hier : voorbije lezeingen 2020-2021