Getuigenisen Stille abdijdagen Chimay 2014

 

Wat goed is het, wat heerlijk,
in eendracht bij elkaar te wonen.
 
Psalm 133,1
 
Zo wou ik de voorbije dagen in Chimay samenvatten. Ze betekenen immers steeds een stut en steun voor de ziel! -  En het thema : de uiteenzetting van Paus Franciscus was echt wat ik op dit moment weer behoefde... Ik kreeg het boekje toegestuurd Chimay abdijvanuit het Bisdom, als (gepensioneerde pastorale werkster), maar had er nauwelijks in gekeken en wist dus niet welk een schat het bevatte! Het wordt dus lectuur om langzaam door te nemen de komende tijd. Priester Dirk bracht dit ook weer op een aansprekelijke wijze!!
Ik wou toch nog danken voor wat zo’n bijeenkomen inhoudt aan voorbereiding, aan aanwezig-zijn op die dagen zelf én aan al het werk dat erna komt... Dingen die voor ons eigenlijk verborgen blijven! – Héél speciaal ook voor de attente aandacht om mijn dagen met een vuurtje te verwarmen!!
 

Els.


“Ik  heb tijdens mijn verblijf, God  concreet aanwezig gevoeld. Hij hielp me bij kleine dingen , die geen toeval waren. Dat was een grote steun.
In mijn kamer heb ik veel opgeschreven en op die manier vond ik een kleine uitweg in de wirwar van mijn gevoelens en gedachten.”

Christine


“Pr. Dirk gaf op een heldere wijze toelichting bij  “De vreugde van het evangelie”, het boekje van Paus Franciscus, vond ik. Over het wezenlijke (de Liefde) en het bijkomstige. Op een bepaald moment, bij het ter sprake komen van de evoluties in onze maatschappij, opperde hij:  “inderdaad, waar zijn de Christenen ?”. Dat sluit helemaal aan bij wat deze Paus duidelijk zeer bekommert: dat de kerk niet mag opgesloten zijn in zichzelf.  Zij moet daarbij geen macht nastreven  maar ze  kan wel met gezag in de wereld staan omdat ze opkomt voor wie kwetsbaar is en vergeten wordt door de maatschappij en omdat ze het goede daadwerkelijk doet.
Voor ons Christenen is er de bekoring van zich weg te stoppen uit schrik om aanstoot te geven en daarmee verbonden ook de bekoring van te traag te zijn (denk bv. aan de zwakke en trage reactie van onze bisschoppen op de vervolging van Christenen elders in de wereld, idem voor wat betreft de politieke leiders (Europa)) .
Maar Liefde en angst gaan niet samen hé. En daarmee zitten we terug bij het wezenlijke en het belangrijkste: de Liefde, de ervaring van Zijn Liefde die ons verandert, van waaruit we mogen leven, en die we mogen doorgeven aan anderen.”
 
Jan

“Ik was gisterenavond nog aan het namijmeren en ik was met dankbaarheid vervuld
dankbaarheid om het wezenlijke dankbaarheid om zoveel.
Oprecht dank.”

Michèle

Los van alle kritische bedenkingen over kerk en godsdienst in deze tijd vond ik de ervaring van Chimay heel diepgaand en zinvol omwille van meerdere aspecten: de unieke ervaring van de meditaties en de vrij gekozen stilte, de spirituele verbondenheid in de groep, de ervaring van sacraliteit in de kerkdiensten met monniken en de degelijkheid van de conferenties.

Daniel

De stilte dagen waren hemels en beklijvend. Naar de Abdij gaan met de stilte dagen, is thuis komen bij de Vader.  We hebben het  broodnodig om ons te herbronnen en ons geloof te verdiepen. Dit kan mede door de stilte en het loslaten gedurende  de samenkomsten waarbij in de christelijke traditie gemediteerd wordt.

Christine

Nog eens van harte bedankt voor de organisatie van de abdijdagen. Het was alweer een verrijkende ervaring.
Wil bij gelegenheid ook aan priester Dirk zeggen dat ik zijn onderricht met veel aandacht heb gevolgd én bijzonder heb geapprecieerd. Ik kijk al uit naar de bestelde lectuur.
Natuurlijk dank ik het hele team van voor en achter de schermen.
Met een vriendelijke groet
Nel
Telkens opnieuw kijk ik uit naar de stille abdijdagen. Enerzijds op zoek naar de volledige stilte en anderzijds hongerig naar de conferenties van priester Dirk.
Dat we dit alles kunnen doen binnen een grote groep gelijkgezinden biedt een meerwaarde.
Zoals steeds wist priester Dirk ons te boeien dankzij zijn gave van verkondigen.
Dankzij het boek "De vreugde van het evangelie" hebben we paus Franciscus beter leren kennen. Het is DE paus die we vandaag nodig hebben in de Kerk, een paus die wil vernieuwen gericht op het wezenlijke op de authenticiteit.

Ik heb heel wat geleerd, het was soms zelfs heel confronterend voor mij.
Ik onthoud de kernopdracht van iedere gelovige: zorg voor de armen, de vreugde, vrede, rechtvaardigheid en waarheid. Dit is het wezenlijke.
Ik onthoud ook dat solidariteit niet gelijk is aan daden van edelmoedigheid maar uit aandacht bestaat voor de armen in hun authenticiteit, de armen geestelijke aandacht geven, erkenning.

Ik onthoud de opdracht dat we op het einde hebben meegekregen: "Blijf niet steken in wat was of is maar sta open voor groei".

Met veel geestelijke vitaminen mocht ik terugkeren naar huis.

Warme groet
Lut

We genieten nog na van de boeiende dagen in Chimay.
Het onderwerp schijnt zelfs onze kleinkinderen te interesseren .
Hopelijk kunnen we  met wat we opgestoken hebben hun interesse nog wat aanscherpen.
Het verliep weeral zeer vlot dankzij uw inzet.
Alleszins oprecht bedankt.

Groetjes
Ivo en Jacqueline