De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


 

De stilte van de meditatie … de eeuwige stilte van God  

 
    Door in de meditatie te antwoorden op de gave van God, stellen we onszelf helemaal tot zijn beschikking. We hebben zelfs geen eigen gedachten meer. We vertellen God niet eens van onze eigen gedachten. We zijn eenvoudig weg en totaal tot zijn dienst, door helemaal, met lichaam en ziel te antwoorden op zijn gave, in een absolute stilte.


    De stilte van de meditatie kan de eeuwige stilte van God genoemd worden. Als mensen vragen hoeveel tijd het wel vraagt, luidt het antwoord dat het helemaal geen tijd vraagt, ofwel het vraagt  de tijd van de morgen- en avondmeditatie. De gave is al geschonken. De Geest is al gestort in het hart van ieder van ons. Alles wat we te doen hebben, is ons te realiseren wat ons door God in Jezus, door de Geest is gegeven. Het is de taak van onze dagelijkse meditatie om de tijd te overstijgen door de tijd om te vormen door de gave van de Geest.
    In je meditatie bij het begin van elke dag sta je op de drempel van de dag met de gave in je open handen. Je weet niet wat de dag zal brengen. Maar je begint eraan in absoluut geloof en vertrouwen, omdat je eraan begint vanuit de eeuwigheid van God. Het begin van iedere dag is geworteld in geloof in God en in zijn goedheid, barmhartigheid, mededogen en liefde. Zo begin je aan je dag. Je denkt niet alleen aan deze dingen, maar je gaat de werkelijkheid ervan binnen in Jezus.
    Dit is de christelijke visie: dat Jezus leeft in ons hart, aan de overkant van de ideeën. In stilte is de Geest in ieder van ons uitgestort. Daarom is dit de manier om je dag te beginnen, in geloof en door dat geloof in de stilte van de Geest in je eigen hart te ontdekken. Als je zo iedere dag begint, zullen de goedheid, het mededogen en de liefde van Christus het werk van de dag zegenen en versterken met zijn actieve aanwezigheid in je doen en denken.

    
 John Main osb