De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

Onderscheiding 

 Onderscheiding is dat nadenken van de geest, van het hart die wij moeten maken alvorens een beslissing te nemen.
Onderscheiding is vermoeiend maar onontbeerlijk om te leven. Ze vraagt dat ik mezelf zou kennen, dat ik zou weten wat hier en nu goed is voor mij. Ze vraagt bovenal een kinderlijke relatie met God. God is vader en laat ons niet alleen. Hij is steeds bereid om ons raad te geven, om ons aan te moedigen, om ons op te vangen. Maar Hij legt nooit zijn wil op. Waarom? Omdat Hij bemind en niet bevreesd wil worden. En ook omdat God ons als kinderen wil en niet als slaven. Vrije kinderen. Liefde kan men alleen in vrijheid beleven.
    Om te leren leven moet men leren liefhebben en daarom is onderscheiden belangrijk.

Paus Franciscus