Ter inspiratie

 

Een boeddhistisch monnik getuigt:

“Tijdens mijn verblijf in Korea in mei 2001 zei een boeddhistische monnik tegen me dat het Johannesevangelie heel belangrijk voor hem was; als hij dit Evangelie las, herkende hij zijn eigen spirituele weg. Jezus’ woorden en de weg die hij zijn volgelingen wilde leren, spraken hem aan. Ik ken veel mensen die zen of een andere vorm van meditatie beoefenen. Die zijn allemaal enthousiast over het Johannesevangelie omdat dit het dichts bij hun visie op spiritualiteit staat. Anderen vinden het te abstract. Ze missen de concrete genezingsverhalen zoals in Marcus, en de schitterende gelijkenissen zoals in Matteüs en Lucas.” (Anselm Grün)