Ter inspiratie

BIDDEN … mislukking verandert in succes!

Ik denk dat we het allemaal gewild en geprobeerd hebben om te bidden, en dat we allemaal gefaald hebben. Maar vroeg of laat komen we tot het besluit dat de wijsheid die we putten uit de contemplatieve traditie van het gebed de wijsheid is die mislukking verandert in succes. De stilte en armoede die we ondervinden in onze meditatie rechtvaardigen zichzelf. We weten dat we God niet kunnen analyseren. We weten dat we met ons begrensd  verstand de onbegrensdheid van God niet kunnen vatten. Maar, we weten ook, of we gaan het tenminste stilaan gaan vermoeden, dat we Gods liefde voor ons kunnen ervaren. Dat inzicht doet ons een weg kiezen die ons authentiek voorkomt en ons in beweging houdt. En dat proefondervindelijk inzicht leert ons bovendien dat de door het ego gevormde beelden  allemaal weg moeten. Geen enkel beeld is serieus te nemen. Elke nieuwe strategie van het ego zouden we moeten uitlachen en eruit gooien.
John Main