De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

De wereld om ons heen begrijpen …


Laten we erkennen dat naarmate onze geest en ons hart minder ontvankelijk worden, wij ook minder in staat zijn om de wereld om ons heen te begrijpen. Zonder de relatie en de confrontatie met diegenen die anders zijn, is het moeilijk om een duidelijke en volledige kennis van onszelf en ons eigen land te verwerven. Andere culturen zijn geen vijanden waartegen we ons moeten beschermen, maar verschillende weerspiegelingen van de onuitputtelijke rijkdom van het menselijk leven. Door naar onszelf te kijken vanuit het perspectief van de ander, van iemand die anders is, kunnen we onze eigen unieke kenmerken en die van onze cultuur beter herkennen: de rijkdom, de mogelijkheden maar ook de beperktheden. De ervaring die op de ene plaats wordt opgedaan, kan zich alleen ontwikkelen ‘in tegenstelling tot’ en ‘in overeenstemming met’ de ervaring van anderen die in andere culturele contexten leven.
Paus Franciscus