Tekst en Onderricht mei 2021Bron van het onderricht:
Laurence FREEMAN, Goed werk. Hoe meditatie je persoonlijk en professioneel leven verandert, Halewijn, Antwerpen, 2020

Onderricht op 4 mei 2021 (vgl. o.c. blz. 116-125)

In de bladzijden van ons ‘leerboek’
waaruit we ook voor dit onderricht inspiratie putten
toont Freeman verder het verband tussen meditatie en goed leiderschap aan. Vooreerst wijst het er terecht op dat leiderschap betekent:
dienstbaar verantwoordelijkheid voor iets of voor anderen opnemen en dragen.
Nog anders verwoord: dienstbaar zorg dragen voor iets of voor anderen. Het is vanzelfsprekend dat,
om het werk van zorg en verantwoordelijkheid tot een goed werk te maken, we dat werk verrichten met een totale aandacht voor de anderen
en niet met een geest en een hart, met aandacht die op onszelf gericht zijn.
Het is precies het loslaten van de aandacht voor onszelf waarin we ons in het mediteren oefenen.
En dit om des te meer aandachtig aanwezig te zijn bij de andere. Dat is de basishouding van de liefde.Hoe meer men verantwoordelijkheid moet dragen voor een groter geheel en hoe groter de groep mensen is waarvoor men zorg moet dragen,
des te meer nood aan ondersteuning door anderen men moet hebben, maar ook des te meer nood men heeft aan ‘innerlijkheid’
waarop men kan steunen en terugvallen. Deze innerlijkheid kan geen ambitie zijn. Ambitie is geen verantwoordelijkheidsgevoel,
dat – als het oprecht is – altijd samengaat met eenvoud en nederigheid. Het gaat over een innerlijke gesteldheid waarvan de wezenlijke kenmerken door meditatie ingeoefend worden.

Reeds vermeld werd het loslaten van de aandacht voor onszelf en het aandachtig aanwezig zijn met geest en hart bij de andere. Daarbij voegt zich het leren aanwezig zijn in het nu-moment.

Vervolgens is er wat aangeduid kan worden met de term ‘integriteit’.
Men is integer, men denkt, spreekt en handelt integer als men geleerd heeft ambitie en angst los te laten.
Dit leerproces gaat hand in hand met het verwerven van zelfkennis. Vooreerst de zelfkennis van het ego.
Meditatie brengt ons tot die zelfkennis.
Immers in ons verstrooid zijn ontmoeten we via gedachten en emoties onze ambitie, onze angst, onze frustratie
en ons ego dat ook door goed doen zich zou willen handhaven. En dan is er een diepere zelfkennis.
Uiteindelijk ontdekken we achter ons ego ons ware zelf, een innerlijke kern, een bron van goedheid die zich laat vinden in een oerverlangen
en in een bewust worden van deze bevrijdende waarheid: ik ben bemind en ik ben bekwaam tot liefde en goedheid, en ik ben geroepen tot bemind zijn en tot beminnen.
Dit bewust worden is een omvormende ervaring. Ze schenkt het fundament van zelfvertrouwen waardoor we onszelf totaal kunnen loslaten
en het vermogen kunnen ontwikkelen
om aandacht te schenken, ethisch en liefdevol te handelen.
Zowel dat fundament als dat vermogen
leert men niet in cursussen, maar ontvangt men doorheen de langzaam opgedane zelfkennis van het ego als een achterliggende diepe ervaring,
een diepe intuïtie, maar niet de gevoelsmatige spontane, die alleen maar stem van het ego is.
Zo ziet men dat meditatie meer is dan een techniek of bekwaamheid, maar een op weg gaan om een liefdevoller mens te worden.

https://www.youtube.com/watch?v=tz35QhCDLwQ&ab_channel=Voces8- Topic

Angels, where you soar Up to God’s own light Take my own lost bird On your hearts tonight; And as grief once more
Mounts to heaven and sings Let my love be heard Whispering in your wings

Citaat:

Liefde kan best moeilijk zijn. Maar liefde maakt onze geest helder. Liefde is eerlijk en kan daarom soms best kwetsend uitpakken. Maar liefde gaat altijd over het gericht zijn op de ander door je aandacht op die ander te richten. Na het vanuit verschillende invalshoeken gehad te hebben over meditatie, wil ik een laatste perspectief schetsen van de ervaring van wat meditatie inhoudt: meditatie kan je omschrijven als het goede werk van de liefde. Meditatie doet heel wat met een mens. Ze is goed voor je bloeddruk en immuunsysteem, ze reduceert stress, helpt tegen angst en verslaving en helpt je beter te slapen. Je wordt er vredevoller door, geduldiger en vreugdevoller. Meditatie schenkt je al deze voordelen en vruchten. Maar het allerbelangrijkste wat meditatie voor jou zal doen, is je tot een liefdevoller persoon maken.