tekst en onderricht 18 april



Bron van het onderricht:
Basil PENNINGTON, o.c.s.o., Inwendig gebed. Herontdekken van een oude christelijke manier van bidden. (Engelse titel: Centering Prayer. Renewing an Ancient Christian Prayer Form)

Onderricht op 18 april 2023

Basil Pennington benadrukt voor allen,
die zich willen wijden aan het contemplatief gebed, het belang van de dagelijkse lectio divina,
het dagelijks lezen van een Schriftwoord,
een activiteit waaraan we best tien minuten per dag spenderen.
Als we immers contemplatie of het contemplatief gebed definiëren als met een open geest en een open hart
aandachtig aanwezig zijn bij de Aanwezige
dan is de Schrift zeker ook datgene waardoor de Aanwezige aanwezig is.
Daarom dienen we onze Bijbel niet zomaar
als een gewoon boek naast zovele andere te beschouwen en lezen we een Schriftwoord ook niet zomaar
als een leestekst naast vele andere.


We luisteren naar een Schriftwoord als naar
het spreken van een vriend tot ons, of het spreken van een vader, een moeder..
Het verhaal van de leerlingen van Emmaüs
laat ons een transformatie zien van wanhopige mensen
naar enthousiaste hoopvolle getuigen van Christus’ aanwezigheid, leerlingen die opnieuw tot leven gekomen zijn.
'Brandde ons hart niet in ons,
terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?'
Die transformatie werd bewerkt door het ontsloten worden van de Schriften en gebeuren dat hen meer en meer vervulde van brandend enthousiasme.
Ze werden door de woorden van de Schriften geraakt. Als we aan de lezing van een Schriftwoord beginnen,
dan dienen we ons bewust te worden van de Aanwezigheid, van de aanwezigheid van de Geest in de Schrift.
Daarna lezen we aandachtig luisterend
en geven we geen aandacht aan storende gedachten.

We dienen ook nu geen verwachtingen te koesteren.
We dienen dus niet te verwachten
dat we altijd immens emotioneel door een woord geraakt zullen worden. Maar als een Schriftwoord ons raakt is het goed erbij te verstillen,
het woord verder te overwegen, te herhalen,
er bij te blijven of er naar terug te keren in de loop van de dag, ja, eventueel met dat woord in gedachten in slaap te vallen.
Natuurlijk laten we in onze meditatietijd gedachten, overwegingen, beelden, fantasieën en gevoelens achterwege.
Maar als mens hebben we ook de behoefte om ons geloofsleven op al deze niveau’s en met al deze mogelijkheden te beleven.
En daarnaast ondervinden we
dat we ons aanwezig zijn bij de Aanwezige tijdens onze meditatietijd zo moeilijk kunnen integreren en verder zetten in het alledaagse
en in ons affectief leven.
Men stelt zich de vraag of dat wel effectief mogelijk is.
Lectio divina is nu precies wat ons helpen kan
om ons aanwezig zijn bij de Aanwezige te bestendigen, om onze contemplatieve ingesteldheid te verstevigen.
En omgekeerd helpt het aandachtig lezen van Schriftwoord
en het eventueel affectief geraakt worden door een Schriftwoord ons bij het aandachtig aanwezig zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=X4inTVEBcNo&ab_channel=LeonardCohe nVEVO