De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 

 

De christelijke ervaring is alleen uit te drukken in de menselijke ervaring van Jezus zelf!!!

    Door de Menswording heeft God ons leven aangeraakt in Jezus, en Kerstmis is zo belangrijk omdat het ons mens-zijn viert, dat verlost is door de aanraking van God.  God neemt in Jezus de sterfelijkheid van de menselijke conditie op zich, zodat we in Hem de banden van de dood kunnen verbreken. In feite verbreekt Hij alle ketenen die ons aan de aarde gekluisterd houden.    Van zijn leven leren we dat het de bestemming van ieder van ons is om nù ten volle te beginnen leven, in onze huidige aardse en sterfelijke conditie. Nù leven, als vrije mannen en vrouwen, niet gebonden door angst of geketend door verlangen, maar helemaal in harmonie met de bevrijdende kracht van Gods eigen energie. Deze energie van God is niet in te perken door welke menselijke beperking dan ook. Het is de eeuwige levensbron, die niet alleen voortdurend in ons vernieuwd wordt, maar die zich altijd verder in ieder van ons ontplooit.
                        
    We worden uitgenodigd en we zijn ertoe bestemd om ons leven in volmaakte harmonie te brengen met die goddelijke energie. Daarom is de christelijke ervaring niet te vatten in een aantal stellingen of in een bibliotheek vol boeken of in formules of geloofsbelijdenissen. Ze is alleen maar adequaat uit te drukken in de menselijke ervaring van Jezus zelf. Van alle mensen was alleen Hij in staat om God aan te spreken met ‘Abba, Vader’ (Marcus 14:36).

John Main
De Stille Revolutie