De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS

‘Geprezen zijt Gij, mijn Heer’ … Franciscus van Assisi

‘LAUDATO SI’, mi’ Signore’ – ‘Geprezen zijt Gij, mijn Heer’, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit prachtig loflied maakt hij er ons op attent dat ons gemeenschappelijke huis als een zuster is met wie we ons leven delen, en als een goede moeder die ons met open armen ontvangt.

‘Geprezen zijt Hij, mijn Heer, voor onze zuster Moeder Aarde, door wie wij gevoed worden en verzorgd, en die velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen den groen’.
Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door het onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God haar heeft toevertrouwd. We zijn opgegroeid in het bewustzijn dat we eigenaars en heerser waren met een machtiging om haar uit te buiten. Het geweld dat in het menselijk hart, verwond door de zonde aanwezig is, komt ook aan het licht doorheen de ziektesymptomen van de bodem, van het water, van de lucht en van de levende wezens. Daarom bevindt onze onderdrukte en verwoeste aarde zich onder de meest verlaten en mishandelde armen en ‘kreunt en lijdt ze onder barensweeën’ (Rom 8,22). We vergeten dat ook wij stof zijn (Gn2,7). Ons lichaam zelf is samengesteld uit elementen van de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar water schenkt ons leven en voedt ons.

Paus Franciscus, Geprezen zij Gij! Laudato Si!